REGULAMIN

Regulamin Bawialni KUBUŚ

Korzystanie z Sali Zabaw oznacza zapoznanie się i akceptację poniższego Regulaminu.

Regulamin Bawialni KUBUŚ:

 1. Bawialnia KUBUŚ przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 do 10 lat.
 2. W sali zabaw jednocześnie może się bawić 20 dzieci.
 3. W Sali Zabaw bawimy się w skarpetkach. Buciki zostawiamy w miejscu do tego przeznaczonym. Również rodzice wchodzą teren Sali Zabaw tylko w skarpetkach („stopki” dostępne w recepcji).
 4. Na czas zabawy polecamy luźne stroje sportowe. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć założonych: łańcuszków, zegarków, pierścionków oraz jakichkolwiek ostrych przedmiotów bądź przedmiotów ograniczających ruch dziecka.
 5. Jedzenie i napoje spożywamy tylko przy przeznaczonych do tego stolikach. NIE WNOSIMY JEDZENIA ORAZ NAPOJÓW NA TEREN PLACU ZABAW.
 6. Nie wspinamy się wewnątrz zjeżdżalni pod prąd i nie zjeżdżamy głową w dół.
 7. Nie wskakujemy i nie zjeżdżamy do basenu ze schodków.
 8. Nie wspinamy się po zewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej.
 9. Nie wchodzimy poza konstrukcję i inne miejsca do tego wyłączone z  zabawy
 10. Personel rezerwuje sobie prawo do wyproszenia z Bawialni każdej osoby, niezależnie od wieku, zachowującej się nieodpowiednio, niegrzecznie, niehigienicznie, destrukcyjnie itp. Również używanie nieodpowiedniego słownictwa przez rodziców jak i dzieci może skutkować prośbą o opuszczenie Bawialni.
 11. Rodzice mogą do woli przebywać na Sali Zabaw z dziećmi, za wyjątkiem terenu konstrukcji.
 12. Dzieci do lat 4 bawią się tylko pod opieka rodziców lub opiekunów. Starsze dzieci na czas zabawy mogą być pozostawione na odpowiedzialność opiekunów pod opieką personelu Bawialni KUBUŚ.
 13. Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć dzieci w materiałach reklamowych Bawialni.
 14. Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw personel Bawialni KUBUŚ nie odpowiada.
 15. Dzieci wchodzą na plac zabaw po wcześniejszym wpisaniu się w rejestracji.
 16. Za wszelkie zniszczenia w Sali zabaw spowodowane przez dziecko odpowiadają opiekunowie.
 17. Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wyjściu z Bawialni będą uznane jako nie powstałe na placu zabaw.
 18. Bawialnia KUBUŚ nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminu.

 

Regulamin Urodzin Bawialni Kubuś

Wpłata zaliczki za organizację przyjęcia urodzinowego jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego „Regulaminu Urodzin Bawialni KUBUŚ”.

Regulamin Urodzin Bawialni KUBUŚ:

 1. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej dokonuje się osobiście w Recepcji Bawialni KUBUŚ lub telefonicznie pod numerem telefonu: 508-985-955.
 2. Warunkiem potwierdzenia terminu przyjęcia oraz otrzymania zaproszeń jest wpłata zaliczki w wysokości 50zł. Brak zaliczki najpóźniej na 8 dni przed zarezerwowanym terminem powoduje anulowanie rezerwacji.
 3. Zmiana terminu lub rezygnacja z imprezy na miej niż 7 dni przed przyjęciem wiąże się z przepadkiem zaliczki.
 4. Opłata pobierana jest za faktyczną liczbę gości, z wyłączeniem promocji i zastrzeżeniem minimalnej opłaty wskazanej w Cenniku.
 5. Poczęstunek na Sali Urodzinowej jest przygotowywany wyłącznie dla gości urodzinowych (dzieci) oraz uzupełniany w miarę potrzeby w trakcie przyjęcia i nie może być wyniesiony poza teren Bawialni po zakończeniu imprezy.
 6. Cena poszczególnych Pakietów Cennika Urodzinowego zawiera tylko wyszczególnione elementy przyjęcia urodzinowego. Wszelkie elementy nie wymienione w Cenniku Urodzinowym, np. tort, kawa, herbata, poczęstunek dla rodziców gości urodzinowych, wymagają dopłaty zgodnie z Cennikiem.
 7. Poczęstunek może być spożywany tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Podczas trwania imprezy urodzinowej w Sali zabaw mogą przebywać i bawić się inne dzieci wraz z opiekunem. Możliwa jest rezerwacja całej Bawialni na czas trwania przyjęcia, gdy grupa liczy co najmniej 20 osób, lub dokonania wpłaty za 20 osób.
 9. Oprócz powyższego obowiązuje „Regulamin Bawialni Kubuś„.